Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
37
Hôm qua:
180
Tuần này:
217
Tháng này:
2771
Tất cả:
2277624

THÔNG BÁO

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

HUYỆN CẨM THỦY

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TB-HĐXT

Cẩm Thủy, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ68/2000

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, năm 2020

       

Thực hiện Phương án số 310/PA-BVCT ngày 06/11/2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020; Quyết định số 379/QĐ-BVCT ngày   16/12/2020  của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1.     Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2

        Bệnh viện niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện (không có thí thi sinh không đủ điều kiện) tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn)

2.     Thời gian triệu tập thí sinh

Vào hồi:14h00’ ngày 14/01/2021 phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, xem danh sách thí sinh theo số báo danh, phòng phỏng vấn.

3.     Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn):

- Ngày 15/01/2021;

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 12 giờ;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

     4. Địa điểm phỏng vấn:

    Tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Thí sinh có mặt tại phòng xét tuyển đúng thời gian quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự

Thí sinh mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh theo quy định để làm thủ tục kiểm tra trước khi tham dự phỏng vấn.

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn từng cá nhân.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Bảng tin; Website Bệnh viện; (để T/báo);

- Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

                     

 

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nguyên

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 16h30