Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
729
Tuần này:
11771
Tháng này:
14623
Tất cả:
2212180

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

HUYỆN CẨM THỦY


     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  20  /TB-BVCT

           Cẩm Thủy, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2020


       

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 15183/UBND-THKH ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy;

Thực hiện Phương án số 310/PA-BVCT ngày 06/11/2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2020;

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy thông báo kết quả xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả xét tuyển:

- Số thí sinh đăng ký xét tuyển:                 22 người;

- Số thí sinh tham dự phỏng vấn:     22 người;

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển:     21 người.

(Có danh sách kèm theo)

2. Các thí sinh có ý kiến về kết quả xét tuyển đề nghị gửi đơn đề nghị đến Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa  huyện Cẩm Thủy trước ngày  02/02/2021 để xem xét, giải quyết. (thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này)

Lưu ý:

-         Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn;

-         Không giải quyết đơn đề nghị gửi sau thời hạn nêu trên.

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu HĐXT.

GIÁM ĐỐC

 

                           Đã ký

 

 

Nguyễn Văn Nguyên

  
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trùng tuyển.pdf
Tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch.pdf
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức, LĐHĐ theo NĐ 68NĐ-CP năm 2020.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 16h30