Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
180
Tuần này:
221
Tháng này:
2775
Tất cả:
2277628

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐK CẨM THỦY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 297/TB-BVCT

          Cẩm Thủy, ngày 02 tháng 11  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, năm 2020

 


Căn cứ Công văn số 15183/UBND-THKH ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy;

          Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy Thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 như sau:

1.     Số lượng, vị trí tuyển dụng cần tuyển: 21 ngươi.

-         Tuyển dụng viên chức: 20 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):          06 người (là Bác sĩ đa khoa);

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 04 người;

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 08 người;

+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19):   02 người.

- Tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

+ Hộ lý:                                              01 người.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

  a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

          b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

           - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa.

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

- Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng  trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

          - Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

          c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

          c.1) Về trình độ ngoại ngữ:

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng.

          c.2) Về trình độ tin học:

          Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

  4. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

  - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 03/11/2020 đến ngày 03/12/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần);

  - Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

  - Điện thoại liên hệ cơ quan: 02378979006; cá nhân Đ/c Mậu: 0904239757

5. Hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức

- Thời gian xét tuyển: Trong tháng 12/2020

- Địa điểm xét tuyền: Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy

Mọi thông tin về công tác tuyển dụng được cập nhật công khai tại địa chỉ: http://benhviendakhoacamthuy.vn/

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nguyên

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 16h30